Takstblad

     Syddjurs Kommune har, i henhold til Vandforsyningslovens 
     § 53 stk. 1, godkendt takstblad for Skørring Vandværk.
                   
                   
  Takstblad for Skørring Vandværk a.m.b.a. 2017.  
                   
    Driftsbidrag:            
    Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig..…        777,00 kr.    
    Årlig målerleje pr. ejendom/bolig……          62,00 kr.    
    Pris pr. forbrugt m3 vand ……………………            6,40 kr.    
    Afgift af ledningsført vand pr. forbrugt m3             7,81 kr.    
    Alle takster er incl. moms.        
                   
   
Tilslutningsafgift pr. boligenhed
 excl. moms:
       
    Hovedanlægsbidrag…………………    5.678,51 kr.    
    Forsyningsledningsbidrag, zone 1 og 2a...    3.000,00 kr.    
    Forsyningsledningsbidrag zone 2b.........          37.500,00 kr.    
    Stikledningsbidrag................................  13.256,55 kr.  
    I alt:  Zone 1      21.935,06  kr.    
   
 
 Zone 2a      21.935,06  kr.    
       Zone 2b      56.435,06  kr.    
    Gebyrer.            
    1. Rykkergebyr ……………………….        100,00 kr.    
    2. Rykkergebyr ……………………….        100,00 kr.    
    Genåbningsgebyr...................        700,00 kr.    
    Alle gebyrer er exc. moms.