Nyheder

24-03-2020

Afprøvning af vandledning.

Dags dato har bestyrelsen bestemt at påbegynde en afprøvning af den nye vandledning imellem Karlby og Skørring. Indtil videre vil der være tale om en afprøvningsperiode på ca. 2 uger før vi vil være klar til fast drift fra Karlby. I prøveperioden vil Karlby Vandværk pumpe vand ud i vores ledningsnet. Oplever I, at vandet har en grim duft, smager ilde, er misfavet eller bare har et unormalt flow, bedes I kontakte os straks. Beslutning om at starte en afprøvningsperiode kommer sig af at Syddjurs kommune har endeligt godkendt ibrugtagning af ledningen. Ligeledes har ledningen brug for flow, for at kimtallet ikke bliver for højt. Bliver kimtallet for højt risikerer vi at skulle desinficere og gennemskylle ledningen igen. En dyr affære som vi gerne skulle undgå.

Har I spørgsmål, skal I ikke holde jer tilbage. Indsendte spørgsmål og svar vil komme herunder.
 
24-03-2020
Spørgsmål: Vil I fraråde at drikke vandet i de næste 14 dage?
Svar: Man kan stadig roligt drikke vandet, det fejler intet.
 
24-03-2020
Spørgsmål: Vi har haft meget tryk på vandet. 
Svar: Der kan forekomme ekstra tryk i ledningen i prøveperioden, noget vi arbejder på at få løst hurtigst muligt.
 

12-03-2020

UDSKUDT

Ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a er udskudt.

Som følge af regeringens seneste udmeldinger har bestyrelsen i Skørring Vandværk a.m.b.a. har valgt at udskyde den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt tirsdag d. 17-03-2020 kl. 19.00 i Skørring Forsamlinghus.
Vi ved endnu ikke hvornår den vil blive afholdt, men andelshaverne vil blive orienteret så snart vi ved noget. 

 

03-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a

Tirsdag d. 17-03-2020 kl. 19.00 i Skørring Forsamlinghus.
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsfremlæggelse
 5. Budget 2020 fremlægges
 6. Bestyrelsens forslag om sammenlægning med Hornslet Vandværk
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lars Egholm Nielsen, Christian Pannerup Jensen og Ole Skjøth Rasmussen er på valg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Morten Hansen og Anders Lützen er på valg. 
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Åse Mortensen er på valg som revisor.
 11. Evt.

 

26-09-2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Skørring Vandværk a.m.b.a 

Torsdag d. 10-10-2019 kl. 19.00 i Ådalshallen.

Dagsorden:
1. Orientering ved bestyrelsen
2. Etablering af ledning til Karlby
3. Eventuelt

 

24-11-2018

Status på fund af desphenyl-chloridazon

I efteråret 2017 blev der fundet desphenyl-chloridazon i Skørring Vandværks eneste boring. Grænseværdien er 0,10 μg/l og indholdet af desphenyl-chloridazon i vandet blev målt til 0,17 μg/l. Siden fundet er der løbende blevet testet for desphenyl-chloridazon i vandet.
 
Den 24-09-2018 blev seneste test fortaget og værdien af desphenyl-chloridazon blev målt til 0,10 μg/l. Altså lige på grænsen i forhold til den tilladte værdi. Det er selvfølgelig dejlig, men bestyrelsen forsætter arbejdet med finde frem til en mere robust løsning.

 

Dato Værdi
15-03-2018 0,13 μg/l
04-07-2018 0,14 μg/l
24-09-2018 0,10 μg/l
25-02-2019 0,13 μg/l