Budgetter

I september/oktober måned udarbejder bestyrelsen et budget for det kommende år.
Budgettet udarbejdes som grundlag for at Syddjurs Kommune kan godkende takstbladet for det kommende år.
Budgettet fremlægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling, der holdes i marts måned.