Information

Skørring Vandværk a.m.b.a. blev stiftet på generalforsamlingen den 11. oktober 2008.
Vandværket med tilhørende boring, forsyningsledninger og stikledninger blev overdraget
af Syddjurs Kommune til beboerne i Skørring Vandværks forsyningsområde.
Der er 60 forbrugere tilknyttet vandværket og der oppumpes ca. 8.000 m3 vand årligt.