Budget 2010 for Skørring Vandværk a.m.b.a.
 
Indtægter:
Vandafgift. 8.527 kbm. á 5,12 kr.................   43.658,24 kr.
Fast afgift. 58 forbrugere á 621,60 kr..........   36.052,80 kr.
Målerleje................................................     2.900,00 kr.
Måleraflæsning for Syddjurs Kommune..........     1.100,00 kr.
I alt.....................................................    83.711,04 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...............................................      6.000,00 kr.
Udskiftning af vandmålere.........................    25.000,00 kr. 
Vandanalyser..........................................     3.500,00 kr.
Grundvandskortlægning.............................     6.000,00 kr.
Administration.........................................   11.000,00 kr.
Serviceomkostninger................................     4.000,00 kr.
Diverse..................................................     3.000,00 kr.
I alt......................................................   58.500,00 kr. 
 
Overskud..............................................    25.211,04 kr.
 
Alle beløb er uden moms.