Årsregnskabet

Skørring vandværk er omfattet af regnskabslovens regnskabsklasse A som omfatter virksomheder med personligt ansvar og små virksomheder med begrænset ansvar, som frivilligt aflægger regnskab, der ikke udelukkende er til eget brug.
Vandværket skal i praksis udarbejde en årsrapport efter reglerne for de såkaldte klasse A-virksomheder.