Regnskab for Skørring Vandværk 2008
 
Indtægter:
Vandafgift.........................................     39.136,24 kr.
Målerleje...........................................     25.988,27 kr.
I alt.................................................     65.124,51 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...........................................      2.594,23 kr.
Udskiftning af pumpe...........................     28.691,00 kr.
Vandanalyser.....................................      3.302,00 kr.
Grundvandskortlægning........................      5.610,00 kr.
Renter til Syddjurs Kommune.................      1.745,00 kr.
I alt.................................................    41.942,23 kr.
 
Overskud........................................     23.182,28 kr.
 
 
Status:
Primosaldo, gæld til Syddjurs Kommune...     49.430,95 kr.             
Nedskrivning af gæld..........    23.182,28
Gæld til Syddjurs Kommune..    26.248,67                     .
Balance..........................   49.430,95    49.430,95 kr.
 
Ovenstående regnskab er en del af regnskabet for Syddjurs Kommune
og er godkendt og revideret af kommunens revisorer.
 
Budgettet for 2009 er udarbejdet som en del af Syddjurs kommunens
budget og der er ikke udarbejdet et særskilt budget for vandværket.