Budget 2011 for Skørring Vandværk a.m.b.a.
 
Indtægter:
Vandafgift. 8.500 kbm. á 5,12 kr.................   43.520,00 kr.
Fast afgift. 60 forbrugere á 621,60 kr..........   37.296,00 kr.
Målerleje....60 forbrugere á 49,60 kr. ..........     2.976,00 kr.
Afregning fra kommunen............................     1.100,00 kr.
I alt.....................................................    84.992,00 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...............................................      5.000,00 kr.
Vandanalyser..........................................     4.000,00 kr.
Administration.........................................   10.000,00 kr.
Vedligeholdelse.......................................     5.000,00 kr.
Kontingent FVD.......................................       900,00 kr.
Husleje..................................................     1.000,00 kr.
Generalforsamling m.m. ............................     1.000,00 kr.
Forsikring...............................................     4.000,00 kr.     
Grundvandskortlægning.............................     3.000,00 kr.
Udskiftning af vandmålere.........................    25.000,00 kr.
Diverse..................................................     3.000,00 kr.
I alt......................................................   61.900,00 kr. 
 
Overskud..............................................    23.092,00 kr.
 
Alle beløb er uden moms.