Budget 2012 for Skørring Vandværk a.m.b.a.
  
Indtægter:
Vandafgift. 9.100 kbm. á 5,12 kr.................   46.592,00 kr.
Fast afgift. 59 forbrugere á 621,60 kr..........   36.674,00 kr.
Målerleje....59 forbrugere á 49,60 kr. ..........     2.926,40 kr.
Afregning fra kommunen............................     1.180,00 kr.
I alt.....................................................    87.372,80 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...............................................      5.000,00 kr.
Vandanalyser..........................................     4.000,00 kr.
Administration.........................................   10.000,00 kr.
Vedligeholdelse.......................................    11.000,00 kr.
Kontingent FVD.......................................     1.900,00 kr.
Husleje..................................................     1.000,00 kr.
Generalforsamling m.m. ............................     2.000,00 kr.
Forsikring...............................................     4.000,00 kr.     
Grundvandskortlægning.............................     9.000,00 kr.
Diverse..................................................     3.000,00 kr.
I alt......................................................   51.900,00 kr. 
 
Overskud..............................................   35.472,80 kr.
 
Alle beløb er uden moms.