budget 2013

Indtægter:
Vandafgift. 10.000 kbm. á 5,12 kr...............   51.200,00 kr.
Afgift af ledningsf. vand 5,90 kr. pr. kbm......   59.000,00 kr. 
Fast afgift. 60 forbrugere á 621,60 kr..........   37.296,00 kr.
Målerleje....60 forbrugere á 49,60 kr. ..........     2.976,00 kr.
Afregning fra Syddjurs Spildevand...............     1.740,00 kr.
Diverse..................................................        500,00 kr.
I alt.....................................................  152.712,00 kr.
 
Udgifter:
Elforbrug...............................................      5.000,00 kr.
Vandanalyser..........................................     4.000,00 kr.
Eftersyn................................................      3.000,00 kr.
Afgift af ledningsført vand.........................    59.000,00 kr.
Vedligeholdelse.......................................     25.000,00 kr.
Kontingent FVD.......................................      2.200,00 kr.
Husleje..................................................      1.200,00 kr.
Generalforsamling m.m. ............................      2.000,00 kr.
Forsikring...............................................      4.000,00 kr.     
Administration.........................................    10.000,00 kr.      
Diverse..................................................     2.100,00 kr.
I alt...................................................... 117.500,00 kr. 
 
Driftsoverskud.......................................   35.212,00 kr.
Afskrivning............................................   39.891,00kr.
Resultat efter afskrivning........................   -4.679,00 kr.
 
Alle beløb er uden moms.