budget 2014

         
Indtægter:        
Vandafgift........................... 10.000 5,12 51.200 kr.
Afgift af ledningsført vand.... 10.000 6,13 61.300 kr.
Fast afgift........................... 60 621,60 37.296 kr.
Målerleje............................ 60 49,60 2.976 kr.
Afregning Syddj. spildevand. 60 30 1.800 kr.
Diverse..............................     500 kr.
Indtægter i alt....................     152.772 kr.
         
Udgifter:        
EL......................................     4.000 kr.
Vandanalyser......................     2.600 kr.
Eftersyn.............................     1.500 kr.
Afgift af ledningsført vand....     61.300 kr.
Administration.....................     9.000 kr.
Kontingent FVD...................     2.200 kr.
Vedligeholdelse...................     20.000 kr.
Husleje...............................     1.200 kr.
Generalforsamling og møder     2.500 kr.
Forsikring...........................     4.000 kr.
Kontingent Syddj. Vandråd..     700 kr.
Diverse..............................     1.000 kr.
Udgifter i alt........................     107.700 kr.
 

Ordinært driftsresultat.........
   
45.072

kr.

Afskrivning.........................
   
39.891

kr.
Resultat efter afskrivning.....     5.181 kr.