Ekstraordinær generalforsamling 2019

10. oktober 2019 kl. 19 i Ådalshallens cafeteria.
 
Dagsorden:

1. Orientering ved bestyrelsen ved Tom Bach Rasmussen
Da jeg for knap 3 år siden indtrådte i Skørring vandværks bestyrelse, havde jeg ikke forstillet mig at skulle stå her i dag. Vi er samlet her i dag, fordi bestyrelsen ønsker at gennemføre en ikke budgetteret anlægsinvestering. En Ø75mm ledning til Karlby.
Hvorfor gå over åen efter vand? Fordi der i Skørring vandværks boring i efteråret 2017 blev fundet chloridazon desphonyl over græseværdien. Ikke meget men nok til at der skulle findes en løsning. En løsning bestyrelsen lige siden har søgt.
Der har været mange forslag på bordet. Mange møder med de omkringliggende
vandværker. Det hele er endt ud i at Skørring, Karlby og Hornslet vandværker er gået i dialog om en sammenlægning. Ikke ét samarbejde men en sammenlægning. Vi er nået dertil hvor et rådgivende ingeniørfirma har beregnet forskellige scenarier igennem og er kommet med et prisoverslag. Vi kan dog selv gøre det billigere ved at anlægge ledningen i forbindelse med den kommende cykelsti mellem Skørring og Karlby. Ca. 85.000,- billigere.
Skal vi så til at betale ekstra for vores vand? Ja, måske! Men ikke mere end de andre vi slår os sammen med. Vi har fra Hornslet Vandværk fået en hensigtserklæring, hvor de uden ekstra bidrag fra andelshaverne i Karlby og Skørring gerne vil sammenlægges. Alt afhænger dog af Karlby Vandværk. Trækker de sig, så trækker Hornslet sig også. Karlby er dog kommet med en hensigtserklæring om at hjælpe med vandforsyningen til Skørring. Ikke et
ønskeligt scenarie og et scenarie der forhåbentlig aldrig kommer i spil. Men alligevel et scenarie.
Hvis nogen tænker, at det her møde er begyndelsen på enden for Skørring vandværk. Så har de fuldstændig ret. Men det skal ikke huskes som enden, det er starten på noget bedre. En ren og stabil leverance af drikkevand til borgerne i Skørring.

2. Etablering af ledning til Karlby.
Der var en del opklarende spørgsmål fra de fremmødte som blev besvaret af bestyrelsens medlemmer. Alle fik tid til at spørge indtil der ikke var flere spørgsmål. Herefter gik forslaget om at etablere en vandledning mellem Skørring og Karlby i forbindelse med anlæggelsen af den nye cykelsti til afstemning ved håndsoprækning. Der var 19 fremmødte fra i alt 16 husstande. 4 husstande havde på forhånd givet fuldmagt til bestyrelsen.
20 husstande stemte for forslaget som dermed er vedtaget ifølge vedtægterne.

3. Eventuelt.
Der var ikke noget til dette punkt.