Ekstraordinær generalforsamling 2020

Onsdag d. 26. august 2020 kl. 20.

Dagsorden:
Præcision inden generalforsamlingen starter: Datoerne i sammenlægningsaftalen som er sendt ud i indbydelsen, er ændret til de rigtige dato. Dette er rettet på hjemmesiden. Den ekstraordinære generalforsamling vælger at dette er den 2. afstemning i dag.
  1. Valg af dirigent. Christian Jensen er valgt.
  2. Valg af referent. Lars Egholm Nielsen er valg
  3. Præsentation/afstemning om bestyrelsens forslag om sammenlægning med Hornslet Vandværk
 
Vi er her i dag, for at gøre noget færdigt. Noget vi skal gøre sammen. Vi er her i dag, for at sige ja til en sammenlægning med Hornslet Vandværk. Hvis I altså er klar.
0,000000006 gram Cloridazon Despothyl pr. liter drikkevand. En mængde så beskeden men alligevel fuldstændig essentielt for at vi nu står her i dag.
Vi har drøftet ny boring, samt diverse sammenlægnings konstellationer. Det hele endte med at vi den 10. oktober 2019 stemte for en vandledning til Karlby, med henblik på en sammenlægning med Hornslet Vandværk. En sammenlægning der kun ville blive til noget hvis Karlby Vandværk også ville være med.
På vores generalforsamling den 10. juni 2020 var der ikke nok fremmødte til at vi kunne stemme for en sammenlægning og nedlæggelse af Skørring Vandværk. En ekstraordinær generalforsamling var nødvendig. Det blev så i dag. I mellemtiden har Karlby Vandværk besluttet sig for at lægge sig sammen med Hornslet Vandværk. I Skørring Vandværk har vi sløjfet boringer i henhold til Syddjurs Kommunes påbud og reetableret området omkring den nu sløjfede boring.
Nu er det op til os, at tage det sidste skridt. Et skridt der vil sikre en ren og stabil leverance af drikkevand til borgerne i Skørring.
Men inden vi skal bestemme os, skal I stille alle de spørgsmål I overhovedet har.

Spørgsmål fra salen:
Mogens: Har intet imod sammenlægningen. Det er en ganske naturlig udvikling. Det er dog vigtigt at få ændret aftalen med Hornslet til de rigtige datoer.
Svar: Alt er opdateret i aftalen og datoer er afstemt med Karlby.

Ib: Kan ikke se at der er ret meget at stemme om, for der er ingen alternativer. Det er også fint. Kan godt tænke sig, at Skørring bliver repræsenteret i den kommende bestyrelse i Hornslet Vandværk.
Svar: Hornslet er opbygget på samme måde som Skørring. Man kan stille op og blive valgt ind. Man skal møde op og stemme. Tom stiller op til bestyrelsen i Hornslet. Og håber at blive valgt, så det er op til de kommende andelshavere fra Skørring at møde op og stemme.

Jens Peter: Skal boringen sløjfes? Og hvorfor?
Svar: Vi fik et påbud fra Syddjurs kommune om at boringen skulle være sløjfet 1. august 2020. Boringen er sløjfet og området er reetableret. Bestyrelsen er i dialog med skolen om overdragelsen.
Jens Peter: Det er en dum beslutning at sløjfe boringen.
Svar: Kommunens argument er at en boring der ikke bruges, kan forurenes af udefrakommende ting.

Mikkelsen: Får vi lige så blødt vand fra Hornslet som vi har nu?
Svar: Det bliver nogenlunde det samme.

Afstemning om bestyrelsens forslag om nedlægning af Skørring Vandværk.
Fremmødet ved den ordinære generalforsamling 10/6 2020 var for lille til at være beslutningsdygtigt. Ved den ekstraordinære generalforsamling er der ikke krav til antal fremmødte.
Bestyrelsens forslag om sammenlægning med Hornslet Vandværk kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Der ønskes ikke en hemmelig afstemning.
Aftalen læses op af Tom.
Spørgsmål fra Niels Christian: I henhold til §2 i sammenlægningsaftalen er vi nævnt som forbrugere mens HV er nævnt som andelshavere. Det bør rettes.

Afstemning om sammenlægning
For: Alle. Imod: Ingen.
Valg af likvidator: Niels Christian er valgt.
Afstemning om nedlægning af Skørring Vandværk
For: Alle. Imod: Ingen

Eventuelt.

Bestyrelsen er i dialog med skolen om at afslutte vandværket på en ordentlig måde.
Der blev spurgt ind til hvornår vandværket startede. Svar 1. januar 1960
Vi opkræver ikke aconto i år, men laver en samlet afregning efter 1. januar.